Božanstvena liturgija svetog oca našega Jovana Zlatousta

Sveštenik: Blagosloveno Carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova.

Narod: Amin.

Sveštenik: U miru Gospodu se pomolimo.

Narod: Gospodi pomiluj

Sveštenik: Za višnji mir i spasenje duša naših, Gospodu se pomolimo.

Narod: Gospodi pomiluj.

Sveštenik: Za mir svega sveta, za nepokolebljivost svetih Božjih Crkava, i sjedinjenje svih, Gospodu se pomolimo.

Narod: Gospodi pomiluj.

Sveštenik: Za ovaj sveti hram, i za one koji sa verom, pobožnošću i strahom Božjim ulaze u njega, Gospodu se pomolimo.

Narod: Gospodi pomiluj.

Sveštenik: Za najsvetijeg Patrijarha (ili visokopreosveštenog mitropolita, ili preosveštenog episkopa) našega (ime), za časno prezviterstvo, u Hristu đakonstvo, za sav klir i verni narod, Gospodu se pomolimo.

Narod: Gospodi pomiluj.

Sveštenik: Za blagoverni i hristoljubivi rod naš i pravoslavne hrišćane, da im Gospod Bog pomogne i da odole svakom neprijatelju i protivniku Gospodu se pomolimo.

Narod: Gospodi pomiluj.

Sveštenik: Za ovaj grad (ili: za ovo selo; ili: za svetu obitelj ovu), za svaki grad i one koji verom žive u njima, Gospodu se pomolimo.

Narod: Gospodi pomiluj.

Sveštenik: Za blagorastvorenje vazduha, za izobilje plodova zemaljskih i vremena mirna, Gospodu se pomolimo.

Narod: Gospodi pomiluj.

Sveštenik: Za one koji plove, za putnike, paćenike i sužnje, i za njihovo spasenje, Gospodu se pomolimo.

Narod: Gospodi pomiluj.

Sveštenik: Da nas izbavi od svake nevolje, gnjeva, opasnosti i nužde, Gospodu se pomolimo.

Narod: Gospodi pomiluj.

Sveštenik: Zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas, Bože, blagodaću tvojom.

Narod: Gospodi pomiluj.

Sveštenik: Pomenuvši Presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu Vladičicu našu Bogorodicu i prisnodjevu Mariju sa svima Svetima, sami sebe i jedni druge i sav život ovoj Hristu Bogu predajmo.

Narod: Tebje Gospodi.

Sveštenik: Jer Tebi priliči svaka slava, čast i poklonjenje, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.

Narod: Amin. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu.
I ninje i prisno i vo vjeki vjekov, amin.
Blagoslovi duše moja Gospoda i vsja vnutrenjaja moja, imja svjatoje jego.
Blagosloven jesi Gospodi. prvi_antifon.mp3

Sveštenik: Opet i opet u miru Gospodu se pomolimo.

Narod: Gospodi pomiluj.

Sveštenik: Zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas, Bože, blagodaću tvojom.

Narod: Gospodi pomiluj.

Sveštenik: Pomenuvši Presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu Vladičicu našu Bogorodicu i prisnodjevu Mariju sa svima Svetima, sami sebe i jedni druge i sav život ovoj Hristu Bogu predajmo.

Narod: Tebje Gospodi.

Sveštenik: Jer je tvoja moć, i tvoje je carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova.

Narod:Amin. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu.
I ninje i prisno i vo vjeki vjekov, amin.
Jedinorodnij Sine i Slove Božij, bezsmerten sij i izvolivij spasenija našego radi
voplotitisja ot svjatija Bogorodici i prisnodjevi Mariji,
nepreložno vočelovječitisja: raspnijsja že Hriste Bože,
smertiju smert popravij, jedin sij Svjatija Trojici,
sproslavljajemij Otcu i Svjatomu Duhu, spasi nas. drugi_antifon.mp3

Sveštenik: Opet i opet u miru Gospodu se pomolimo.

Narod: Gospodi pomiluj.

Sveštenik: Zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas, Bože, blagodaću tvojom.

Narod: Gospodi pomiluj.

Sveštenik: Pomenuvši Presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu Vladičicu našu Bogorodicu i prisnodjevu Mariju sa svima Svetima, sami sebe i jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajmo.

Narod: Tebje Gospodi.

Sveštenik: Jer si blag i čovekoljubiv Bog, i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.

Narod: Amin.

Blaženi milostivi, jako tiji pomilovani budut
Blaženi čisti serdcem, jako tiji Boga uzrjat
Blaženi mirotvorci, jako tiji sinove Božiji narekutsja
Blaženi izgnani pravdi radi, jako tjeh jest Carstvo nebeskoje
Blaženi jeste jegda ponosjat vam, i izženut, i rekut vsjak zol glagol na vi lažušče mene radi
Radujtesja i veselitesja, jako mazda vaša mnoga na nebesjeh
Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu
I ninje i prisno i vo vjeki vjekov, amin
 blazenstva.mp3

Sveštenik: Premudrost, prosti.

Narod: Pridite poklonimsja i pripadem ko Hristu.
Spasi ni Sini Božij,
rozdejsja ot Djevu
pojuščija Ti: Aliluja.  pridite.mp3

Sveštenik: Jer si svet, Bože naš, i tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.

Narod: Amin. Svjatij Bože, Svjatij Krjepkij, Svjatij Bezsmertnij, pomiluj nas (3 put)
. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu.
I ninje i prisno i vo vjeki vjekov, amin.
Svjatij Bezsmertnij, pomiluj nas. Amin.
Svjatij Bože, Svjatij Krjepkij, Svjatij Bezsmertnij, pomiluj nas.
 svjatiboze.mp3

Svešt. Pazimo. Mir svima. Premudrost.

Čtec: (onaj koji čita Apostol): I duhu tvome, prokimen glas (kaže onaj glas koji je kod prokimena označen i glasno pročita prokimen. Zatim:)

Pojci: (Pevaju isti prokimen po glasu koji je naznačen).

Sveštenik: Premudrost.

Čtec:Čitanje iz poslanice Galatima(ili Jevrejima, ili Rimljanima, tj. naslov Apostola koji će čitati)svetoga Apostola Pavla.

Sveštenik: Pazimo!

Čtec: Čita Apostol. Po svršetku:

Sveštenik: Mir ti.

Čtec: I duhu tvome(tiho).

Sveštenik: Premudrost.

Narod: Aliluja (veliko).

Sveštenik: Premudrost smerno stojmo; čujmo

Sveto Jevanđelje. Mir svima.

Narod: I duhovi tvojemu.

Sveštenik: Čitanje svetog Jevanđelja od Mateja (ili ime drugog jevanđelista).

Narod: Slava Tebje, Gospodi, slava Tebje.

Sveštenik: Pazimo! I čita sveto Jevanđelje. A po svršetku:

Narod: Slava Tebje, Gospodi, slava Tebje.

Sveštenik: Recimo svi iz sve duše, i od svega uma svoga, recimo.

Narod: Gospodi pomiluj.

Sveštenik: Gospode Svedržitelju, Bože otaca naših, molimo Ti se, usliši i pomiluj.

Narod: Gospodi pomiluj.

Sveštenik: Pomiluj nas, Bože, po velikoj milosti svojoj, molimo Ti se, usliši i pomiluj.

Narod: Gospodi pomiluj (triput).

Sveštenik: Još se molimo za blagoverni hristoljubivi rod naš i za sve pravoslavne hrišćane.

Narod: Gospodi pomiluj (triput).

Sveštenik: Još se molimo za najsvetijeg patrijarha (ili visokopreosveštenoga mitropolita, ili preosveštenog episkopa) našeg (ime), i za svu u Hristu braću našu.

Narod: Gospodi pomiluj (triput).

Sveštenik: Još se molimo za braću našu, sveštenike, đakone, i za svo u Hristu bratstvo naše.

Narod: Gospodi pomiluj (triput).

Sveštenik: Još se molimo za blažene i nezaboravne patrijarhe pravoslavne, za blagočestive careve i blagoverne carice, za osnivače ovoga svetoga hrama (ako je manastir: svete obitelji ove), i za sve do sada preminule pravoslavne oce i braću našu koji ovde počivaju, i za pravoslavne svuda.

Narod: Gospodi pomiluj (triput).

Sveštenik: Još se molimo za one koji plodove donose i dobro tvore u svetom i svečasnom hramu ovom, za one koji se trude, koji pevaju, i za prisutni narod koji očekuje od Tebe veliku i bogatu milost.

Narod: Gospodi pomiluj (triput).

Sveštenik: Jer si milostiv i čovekoljubiv Bog, i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.

Narod: Amin.

Jektenija za upokojene (služi se po potrebi).

Sveštenik: Pomiluj nas, Bože, po velikoj milosti svojoj, molimo Ti se, usliši i pomiluj.

Narod: Gospodi pomiluj (triput).

Sveštenik: Još se molimo za upokojenje duša usnulih slugu Božjih (imena), i da im se oprosti svaki greh voljni i nevoljni.

Narod: Gospodi pomiluj (triput).

Sveštenik: Da Gospod Bog nastani duše njihove gde pravednici počivaju.

Narod: Gospodi pomiluj (triput).

Sveštenik: Milost Božju, Carstvo nebesko, i oproštaj grehova njihovih molimo od Hrista, besmrtnog Cara i Boga našega.

Narod: Podaj Gospodi.

Sveštenik: Gospodu se pomolimo.

Narod: Gospodi pomiluj.

Sveštenik: Bože duhova... Jer si Ti vaskrsenje, i život, i pokoj usnulih slugu tvojih (imena), Hriste Bože naš, i Tebi slavu uznosimo, sa bespočetnim tvojim Ocem, i svesvetim i blagim i životvornim tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova.

Narod: Amin.

Sveštenik: Oglašeni, pomolite se Gospodu.

Narod: Gospodi pomiluj.

Sveštenik: Verni, pomolite se za oglašene.

Narod: Gospodi pomiluj.

Sveštenik: Da ih Gospod pomiluje.

Narod: Gospodi pomiluj.

Sveštenik: Da im otkrije Jevanđelje pravde.

Narod: Gospodi pomiluj.

Sveštenik: Da ih prisajedini svojoj svetoj, sabornoj i apostolskoj Crkvi.

Narod: Gospodi pomiluj.

Sveštenik: Spasi, pomiluj, zaštiti i sačuvaj ih, Bože, blagodaću tvojom.

Narod: Gospodi pomiluj.

Sveštenik: Oglašeni, glave svoje priklonite Gospodu.

Narod: Tebje Gospodi.

Sveštenik: Da i oni s nama slave prečasno i veličanstveno ime tvoje, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova.

Narod: Amin.

Sveštenik: Vi koji ste oglašeni, iziđite; oglašeni, iziđite; vi koji ste oglašeni, iziđite; niko od oglašenih (da ne ostane). A vi koji ste verni, opet i opet u miru Gospodu se pomolimo.

Narod: Gospodi pomiluj.

Sveštenik: Zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas, Bože, blagodaću tvojom.

Narod: Gospodi pomiluj.

Sveštenik: Premudrost. Jer Tebi priliči svaka slava, čast i poklonjenje, Ocu i Sinu i svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.

Narod: Amin.

Sveštenik: Opet i opet u miru Gospodu se pomolimo.

Narod: Gospodi pomiluj.

Sveštenik: Zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas, Bože, blagodaću tvojom.

Narod: Gospodi pomiluj.

Sveštenik: Premudrost. Da svagda čuvani vlašću tvojom, Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.

Narod: Amin. (Odmah za tim).

Iže heruvimi, heruvimi tajno, tajno obrazujušče,

tajno, tajno, tajno obrazujušče,

i životvorjaščej Trojicje, trojicje, trisvjatuju

pjesan pripjevajušče,

pjesan, pjesan, pjesan pripjevajušče,

vsjakoje ninje, ninje žitejskoje otložim

popečenije, otložim, otložim popečenije heruvimska_pesma.mp3

(Sad se vrši veliki vhod, a po vhodu odmah):

Narod: Amin. Jako da carja vsjeh podimem
angelskimi nevidimo dorinosima "cinmi, dorinosima "cinmi.
Aliluja, aliluja, aliluja. jakodacarja.mp3

Sveštenik: Dopunimo molitvu svoju Gospodu.

Narod: Gospodi pomiluj.

Sveštenik: Za predložene časne Darove, Gospodu se pomolimo.

Narod: Gospodi pomiluj.

Sveštenik: Za ovaj sveti hram, i za one koji sa verom, pobožnošću i strahom Božjim ulaze u njega, Gospodu se pomolimo.

Narod: Gospodi pomiluj.

Sveštenik: Da nas izbavi od svake nevolje, gnjeva, opasnosti i nužde, Gospodu se pomolimo.

Narod: Gospodi pomiluj.

Sveštenik: Zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas, Bože, blagodaću tvojom.

Narod: Gospodi pomiluj.

Sveštenik: Sav dan savršen, svet, miran i bezgrešan, od Gospoda molimo.

Narod: Podaj Gospodi (ili: podaj Gospode).

Sveštenik: Anđela mira, vernog vođu, čuvara duša i tela naših, od Gospoda molimo.

Narod: Podaj Gospodi.

Sveštenik: Oproštaj i otpuštanje grehova i sagrešenja naših, od Gospoda molimo.

Narod: Podaj Gospodi.

Sveštenik: Dobro i korisno dušama našim, i mir u svetu, od Gospoda molimo.

Narod: Podaj Gospodi.

Sveštenik: Ostalo vreme života svoga u miru i pokajanju da provedemo, od Gospoda molimo.

Narod: Podaj Gospodi.

Sveštenik: Kraj života našeg da bude hrišćanski, bez bola, nepostidan, miran, i da dobar odgovor damo na Strašnom Hristovom sudu, molimo.

Narod: Podaj Gospodi.

Sveštenik: Pomenuvši presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu Vladičicu našu Bogorodicu i Prisnodjevu Mariju sa svima Svetima, sami sebe i jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajmo.

Narod: Tebje Gospodi.

Sveštenik: Milosrđem Jedinorodnoga Sina tvoga, sa kojim si blagosloven, sa presvetim i blagim i životvornim tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova.

Narod: Amin.

Sveštenik: Mir svima.

Narod: I duhovi tvojemu.

Sveštenik: Ljubimo jedni druge da bismo jednodušno ispovedali:

Narod: Otca i Sina i Svjatago Duha, Trojicu jedinosuštnuju u nerazdjeljnuju.  oca_i_sina.mp3

Sveštenik: Dveri, dveri, premudrošću pazimo!

Narod: Svi zajedno govore Ispovedanje vere Verujem u jednoga Boga, Oca Svedrzitelja Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog.
I u jednog Gospoda Isusa Hrista, Sina Bozjeg, Jedinorodnog, od Oca rodjenog pre svih vekova, Svetlost od Svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rodjenog, ne stvorenog, jednosustnog Ocu, kroz koga je sve postalo.
Koji je radi nas ljudi i nasega spasenja sishao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetoga i Marije Djeve i postao covek.
I koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata, i stradao i pogreben.
I koji je vaskrsao u treci dan po Pismu.
I koji se vazneo sa nebesa i sedi sa desne strane Oca.
I koji ce opet doci sa slavom da sudi zivima i mrtvima i njegovom Carstvu nece biti kraja.
I u Duha Svetoga, Gospoda, zivotvornog Koji od Oca ishodi, Koji se sa Ocem i Sinom zajedno postuje i zajedno slavi, Koji je govorio kroz poroke.
I u jednu svetu, sabornu i apostolsku Crkvu.
Ispovedam jedno krstenje za oprostenje grehova.
Cekam vaskrsenje mrtvih.
I zivot buduceg veka. Amin!
Oca...

Sveštenik: Stojmo smerno, stojmo sa strahom, pazimo da sveti Prinos u miru uznesemo.

Narod: Milost mira, žertvu hvaljenija.

Sveštenik: Blagodat Gospoda našega Isusa Hrista, i ljubav Boga i Oca i zajednica Svetoga Duha, da bude sa svima vama.

Narod: I so duhom tvojim.

Sveštenik: Gore imajmo srca!

Narod: Imami ko Gospodu.

Sveštenik: Zablagodarimo Gospodu.

Narod: Dostojno i pravedno jest poklanjatisja Ocu i Sinu i Svjatomu Duhu,
Trojicje jedinosuštnjej i nerazdjeljnjej.  dostojno.mp3

Sveštenik: Pobedničku pesmu pojući, kličući, uzvikujući i govoreći:

Narod: Svjat, svjat, svjat Gospod Savaot! Ispoln nebo i zemlja slavi tvojeja
Osana vo višnjih, blagosloven grjadij vo imja Gospodnje; Osana vo višnjih.  svjat.mp3

Sveštenik: Primite, jedite, ovo je Telo moje, koje se za vas lomi na otpuštenje grehova.

Narod: Amin.

Sveštenik: Pijte iz nje svi: ovo je krv moja Novoga Zaveta, koja se za vas i za mnoge izliva na otpuštenje grehova.

Narod: Amin.

Sveštenik: Tvoje od tvojih Tebi prinoseći zbog svega i za sve.

Narod: Tebe pojem, tebe blagoslovim, tebje blagodarim, Gospodi, i molimtisja Bože naš.
I molimtisja Bože naš (triput).  tebe_pojem.mp3

Sveštenik: Osobito za presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu Vladičicu našu Bogorodicu i Prisnodjevu Mariju.

Narod: Dostojno jest jako voistinu blažiti tja Bogorodicu,
prisno blaženuju i preneporočnuju i mater Boga našego.
Čestnjejšuju heruvim i slavnjejšuju bez sravnjenija serafim,
bez istljenija Boga Slova roždšuju, suščuju Bogorodicu tja veličajem. dostojno_jest.mp3

Sveštenik: Najpre pomeni, Gospode, najsvetijeg patrijarha (ili visokopreosveštenoga mitropolita ili preosveštenog episkopa) našeg (ime), i daruj ga svetim tvojim Crkvama u miru, zdrava i čitava, časna, dugovečna i da pravilno upravlja rečju Istine tvoje.

Narod: I vsjeh i vsja.

Sveštenik: I daj nam da jednim ustima i jednim srcem slavimo i pevamo prečasno i

veličanstveno ime tvoje, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova.

Narod: Amin.

Sveštenik: I da budu milosti velikoga Boga i Spasa našega Isusa Hrista sa svima vama.

Narod: I so duhom tvojim.

Sveštenik: Pomenuvši sve Svete, opet i opet u miru Gospodu se pomolimo.

Narod: Gospodi pomiluj.

Sveštenik: Za prinesene i osvećene Darove, Gospodu se pomolimo.

Narod: Gospodi pomiluj.

Sveštenik: Da čovekoljubivi Bog naš, primivši ih u svoj čisti i nadnebesni i umni Žrtvenik, kao miris miomira duhovnoga, nispošlje nam za to božansku blagodat i dar Svetota Duha, pomolimo se.

Narod: Gospodi pomiluj.

Sveštenik: Da nas izbavi od svake nevolje, gnjeva, opasnosti i nužde, Gospodu se pomolimo.

Narod: Gospodi pomiluj.

Sveštenik: Zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas, Bože, blagodaću tvojom.

Narod: Gospodi pomiluj.

Sveštenik: Sav dan savršen, svet, miran i bezgrešan, od Gospoda molimo.

Narod: Podaj Gospodi (ili: podaj Gospode).

Sveštenik: Anđela mira, vernog vođu, čuvara duša i tela naših, od Gospoda molimo.

Narod: Podaj Gospodi.

Sveštenik: Oproštaj i otpuštenje grehova i sagrešenja naših, od Gospoda molimo.

Narod: Podaj Gospodi.

Sveštenik: Dobro i korisno dušama našim, i mir u svetu, od Gospoda molimo.

Narod: Podaj Gospodi.

Sveštenik: Ostalo vreme života svoga u miru i pokajanju da provedemo, od Gospoda molimo.

Narod: Podaj Gospodi.

Sveštenik: Kraj života našeg da bude hrišćanski, bez bola, nepostidan, miran, i da dobar odgovor damo na Strašnom Hristovom sudu, molimo.

Narod: Podaj Gospodi.

Sveštenik: Izmolivši jedinstvo vore i zajednicu Svetoga Duha, sami sebe i jedni druge, i sav život svoj Hristu Bogu predajmo.

Narod: Tebje Gospodi.

Sveštenik: I udostoji nas, Vladiko, da smelo i neosuđeno smemo prizivati Tebe nebeskoga Oca i govoriti:

Narod(govorimo): Oče naš koji si na nebesima,
da se sveti ime Tvoje,
da dođe Carstvo Tvoje,
da bude volja tvoja i na zemlji kao i na nebu.
Hleb naš nasušni daj nam danas;
i oprosti nam dugove naše
kao što i mi opraštamo
dužnicima svojim,
i ne uvedi nas u iskušenje,
no izbavi nas od zloga.

Sveštenik: Jer je tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova.

Narod: Amin.

Sveštenik: Mir svima.

Narod: I duhovi tvojemu.

Sveštenik: Glave svoje Gospodu priklonimo.

Narod: Tebje, Gospodi.

Sveštenik: Blagodaću i milosrđem i čovekoljubljem Jedinorodnog Sina tvoga s kojim si blagosloven, sa presvetim i blagim i životvornim tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova.

Narod: Amin.

Sveštenik: Pazimo! Svetinje svetima.

Narod: Jedin Svjat, jedin Gospod, Isus Hristos, vo slavu Boga Otca. Amin.  jedin_svjat.mp3

OVDE DECA PEVAJU

Sveštenik: Sa strahom Božjim, verom i ljubavlju pristupite.

Narod: Blagosloven grjadij vo imja Gospodnje, Bog Gospod i javisja nam. blagosloven.mp3

Tada verni pristupaju pričešću Božanskim Tajnama.

Narod(dok traje pri"ce"s'ce):Tjelo Hristovo primite, isto"cnika bezsmertnago vkusite.  tjelo_hristovo.mp3

Po pričešću govori:

Sveštenik: Spasi, Bože, narod tvoj i blagoslovi nasleđe tvoje.

Narod: Vidjehom svjet istinij; prijahom Duha Nebesnago
obrjetohom vjeru istinuju, nerazdjeljnjej Trojicje poklanjajemsja,
ta bo nas spasla jest. vidjehom.mp3

Sveštenik: Svagda, sada i uvek i u vekove vekova.

Narod: Amin. Da ispolnjatsja usta naša hvaljenija tvojego Gospodi,
jako da pojem slavu tvoju, jako spodobil jesi nas pričastitisja,
svjatim tvojim božestvenim bezsmertnim i životvorjaščim tajnam:
sobljudi nas vo tvojej svjatinji, ves den poučatisja pravdje tvojej. Aliluja, Aliluja, Aliluja.  daispomjatsja.mp3

Sveštenik: Primivši božanske, svete, prečiste, besmrtne, nebeske, i životvorne, strašne Hristove Tajne, stojeći smerno, dostojno zablagodarimo Gospodu.

Narod: Gospodi pomiluj.

Sveštenik: Zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas, Bože, blagodaću tvojom.

Narod: Gospodi pomiluj.

Sveštenik: Izmolivši sav dan savršen, svet, miran i bezgrešan, sami sebe i jedni druge

i sav život svoj Hristu Bogu predajmo.

Narod: Tebje, Gospodi.

Sveštenik: Jer si Ti osvećenje naše, i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome

Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.

Narod: Amin.

Sveštenik: U miru iziđimo.

Narod: 0 imeni Gospodnji.

Sveštenik: Gospodu se pomolimo.

Narod: Gospodi pomiluj.

Sveštenik: Gospode, Ti blagosiljaš one koji Tebe blagosiljaju... i Tebi slavu i blagodarenje i poklonjenje uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.

Narod: Amin. Budi imja Gospodnje, blagosloveno ot ninje i do vjeka (triput).  budimja.mp3

Sveštenik: Blagoslov Gospodnji neka dođe na vas, Njegovom blagodaću i čovekoljubljem, svagda, sada i uvek i u vekove vekova.

Narod: Amin.

Sveštenik: Slava tebi, Hriste Bože, nado naša, slava Tebi.

Narod: Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.
Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Oče blagoslovi.  kraj.mp3

Sveštenik: Vaskrsli iz mrtvih Hristos istiniti Bog naš, molitvama prečiste svoje Matere, svetih slavnih i svehvalnih Apostola, svetoga oca našega Jovana, arhiepiskopa carigradskoga, svetoga (čiji je hram) i svetoga (čiji je dan), svetih i pravednih bogootaca Joakima i Ane, i svih Svetih, da nas pomiluje i spase kao blag i čovekoljubiv.

Narod: Amin.